zpět na úvod

Vejce v louži

The Egg, Vejce – tak se říká Národnímu divadlu v Pekingu. Při své stavbě (2001–7) vzbudilo otázku, jestli je vhodné budovat takto moderní stavbu v historickém srdci Pekingu. No a pak to byla samozřejmě otázka ceny…

Kopule divadla elipsovitého půdorysu o rozměrech 212 x 144 m a výšce 46 m leží v umělém jezeře, nedaleko Náměstí nebeského klidu a proslulého Zakázaného města. Dlužno podotknout, že přes své fascinující rozměry není až tak nápadné – turisté z náměstí obdivují historické věže ne severu a jihu, ze stran pak stojí paláce národního kongresu a národního muzea. Pouze ten, kdo by se vydal podél téměř dvacetiproudé (!) dopravní tepny směrem na západ, našel by tuto stavbu; a udělal by rozhodně dobře.

Trocha zeleně doplňuje rozlehlou vydlážděnou plochu, obepínající rozsáhlé jezero. Zvláště večer, když záře města barví smogem prosycený vzduch do oranžova, je pohled na nasvícené muzeum fascinující. Desítky fotografů hledají co nejatraktivnější úhel pohledu, zatímco mnozí další prostě jen sedí kolem a kochají se touto úžasnou stavbou.

Linie elipsy je protnuta vlnou, jež odděluje plášť z titanových desek od prosklené části. Do budovy v hodnotě několika stovek milionů Euro nevede žádná cesta po povrchu, vstup je skrze podzemní tunel nedaleko. Policisté hlídají, aby se nikdo byť jen nepřiblížil okraji jezírka, příliš rozvernou mládež s touho udělat si společné foto na jeho kraji vyhnali s pískotem píšťalky a řevem.

Vůči mě byl policista vstřícný: běžně stál v ose souměrnosti, přesně v centru optimální centrální kompozice. Když jsem si pár metrů před ním rozestavil stativ, tak s pochopením ustoupil stranou, aby mi nezakrýval střed obrazu. Na Číňana úžasná vstřícnost – i když možná se prostě jen nechtěl nechat fotit :)

Národní divadlo, Peking / The National Centre for the Performing Arts, Beijing Národní divadlo, Peking / The National Centre for the Performing Arts, Beijing Národní divadlo, Peking / The National Centre for the Performing Arts, BeijingNárodní divadlo, Peking / The National Centre for the Performing Arts, Beijing